Skildras sagovandring i Ekshärad

Under sommaren har föreningen Skildra i Ekshärad arrangerat sagovandringar i Nygård. Föreningen Skildra ligger bakom Ekshärad i sagor och sägner, den animerade filmserien som visats i Glimt TV, och som kommer att återkomma med nya historier.

Under sagovandringen får besökarna se skådespelarna återge berättelser om jättarna i dalen, mäster Tinglöf och mycket annat.

Sharing is caring!