Ansvarig utgivare

Det finns bara en ansvarig utgivare och på Vår Television är det Magnus D Westlund.

Han är ytterst ansvarig för allt som sänds i kanalen och avgör helt och hållet själv vad som skall få sändas utifrån sändningsreglerna.

Magnus D Westlund
Magnus D Westlund
Ansvarig utgivare, Producent

Ställföreträdande ansvarig utgivare

Eftersom ansvarig utgivare inte har möjlighet att själv titta på allt material innan det sänds skall en ställföreträdare utses för varje sändningsorganisation. Ställföreträdaren skall namnges i organisationens alla sändningar, och blir därmed ansvarig för sin egen organisations programinnehåll.
En ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig för yttrandefrihetsbrott, t.ex. hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning och kan dömas till böter eller fängelse vid yttrandefrihetsbrott.

Den person som skall utses till ställföreträdande ansvarig utgivare måste göra följande:

 1. Skaffa konkursfrihetsbevis
  Beställs från Bolagsverket, tel: 0771-670 670 eller på deras webbplats
 2. Skaffa personbevis stämplat med Förvaltarfrihetsbevis
  1. Personbeviset beställs från din lokala Skattemyndighet
   tel (växel): 0771-567 567 (ankn. Folkbokföringen – säg att det ska vara för begäran om förvaltarfrihetsbevis). Personbeviset får inte vara äldre än 1 månad.
  2. Stämpeln om förvaltarfrihetsbevis får man från respektive kommuns Överförmyndarnämnd. För Karlstad och Hammarö är adressen: Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd, 651 84 Karlstad.
 3. Skriv ut och fyll i blanketten Ansökan om medlemslicens.
 4. Betala in medlems- och sändarlicensavgiften (6 250 kr ink. moms) till bankgiro 503-9896 (Vår TV i Karlstad HB). Ange ditt namn som betalningsmeddelande. Detta pris gäller grundmedlemskap för ett år. Det finns flera olika medlemsskapsformer att välja på, mer information om detta finns på sidan Priser.
 5. Skicka in Ansökan och samtliga övriga dokument till:
  Vår TV i Karlstad HB, c/o Record and Play, Kungsgatan 6, 652 24 Karlstad.

När medlemsavgiften är betald skickar Vår Television alla dokument som behövs för att utse er ställföreträdande ansvarige utgivare till Myndigheten för Radio och TV för registrering.

Efter att registreringen av er ställföreträdande ansvarige utgivare är klar kommer ett medlemsbevis från Vår Television skickas ut till er tillsammans med sändningslicensen. Fantastiskt! Du kan nu sända dina egna tv program i Vår TV….

Medlemsskapet och sändningslicensen för Vår TV gäller i ett år och förnyas automatiskt, om inte en skriftlig uppsägning kommit in till oss senast en månad innan nytt medlemsskap skulle ha trätt i kraft.

Det är viktigt att den som är ansvarig utgivare har kunskaper om gällande lagstiftning beträffande yttrandefrihet.

OBS!

Namnet på ställföreträdande ansvarig utgivare måste också anges i varje programs eftertexter som er organisation sänder.

Om man bryter mot reglerna i Radio- och TV-lagen kan man dömas till böter.
Mer information om allt gällande sändningslicens, sändningsregler, mm. finns hos Myndigheten för Radio och TV.