Prislista medlemsskap i Vår TV inkl. TV-produktion

I nedanstående prispaket ingår ett års medlemsskap i Vår Television (värde 5 000 kr exkl. moms). Är ni redan medlemmar men behöver produktionshjälp kan ni dra av 5 000 kr från nedanstående priser.

Prispaket 1

Ett års medlemsskap inkl. en produktion av typen TV-reportage ca. 2-3 min: 8 000 kr exkl. moms.
Detta paket passar dig som vill prova på TV men inte kan göra ett TV-reportage själv. Vi kommer att filma och intervjua personer i er organisation och redigerar ett kort reportage om er verksamhet eller ert event etc. Innan produktion och i samråd med er gör vi upp hur reportaget skall se ut och läggas upp. Speakertext och inläsning av reportern ingår. Redigeringen är enkel och klassisk, som ett traditionellt nyhetsreportage på TV.

Prispaket 2

Ett års medlemsskap inkl. en produktion av ett längre reportage ca. 5-10 min: 12 000 kr exkl. moms.
Här ingår allt eller delar av paket 1. Med detta paket kan ni med fördel få en djupare och mera ingående syn i er verksamhet eller event etc. I paket 2 kan redigeringen vid behov vara något mera avancerad. T.ex. kan text-grafik och enklare animationer användas för att förtydliga ett budskap.

Prispaket 3

Ett års medlemsskap inkl. ett TV-program ca. 15-20 min: 20 000 kr exkl. moms.
Detta paket är lämpligt om ni vill att vi ska bevaka en större händelse i er organisation/företag/förening. Det kan t.ex. vara ett event, sportevenemang, musikuppträdande, föreläsning eller liknande. Prispaket 3 kan även användas på så sätt att vi producerar ert TV-program i vår TV-studio, med programledare och gäster. Kan i detta fall även innehålla ett enklare reportage enligt paket 1.

Övrigt

Det som inte ingår i ovanstående priser är musik. Enklare musik (s.k. royalty-fri musik) kostar från 1 000 kr exkl. moms.

Variationen på speakerröster och musik är ju mycket omfattande. Söker ni en speciell röst eller kanske specialskriven musik så kontaktar ni oss så hjälper vi till med en offert.

I fall där det redan finns material som inte är redigerat, s.k. råmaterial, kan vi erbjuda att göra ett TV-program eller reportage av ert eget material. Materialet måste hålla bra teknisk kvalitet och får självklart inte strida mot Radio- och TV-lagen. Möjligheten finns även att komplettera ert eget material med intervjuer och nytagna bilder av oss. I dessa specialfall begär ni offert från oss på Vår Television.

Vill ni göra ett längre TV-program än vad som ryms i prispaketen ovan? Eller kanske finns möjligheten att göra en hel TV-serie? Kontakta oss gärna för diskussion om programidé och kostnadskalkyl. I dessa fall kan sponsring vara ett mycket lämpligt finansieringsalternativ. Vi kan naturligtvist hjälpa er att hitta rätt sponsor till programmet.

Ni är självfallet fria att använda producerade program eller reportage i er egen kommunikation. Enklast är då att via vår Play-tjänst bädda in reportaget/TV-programmet på er hemsida eller länka det i era sociala nätverk. Vill ni använda producerat program eller reportage på annat sätt kontaktar ni oss.