Skildras sagovandring i Ekshärad

2022-01-10
 – 

Under sommaren har föreningen Skildra i Ekshärad arrangerat sagovandringar i Nygård. Föreningen Skildra ligger bakom Ekshärad i sagor och sägner, den animerade filmserien som visats …