Sändningsregler

Reklam

Reklam är inte tillåten i en öppen kanal, dvs. när varor eller tjänster exponeras eller erbjuds mellan programmen.

Otillbörligt gynnande är inte heller tillåtet, dvs. att programmen uppmuntrar till inköp eller hyra av varor eller tjänster eller innehåller andra säljfrämjande inslag eller framhäver en vara eller en tjänst.

Produktplacering

Produktplacering är sedan 1/8 2010 tillåten i svensk TV. Med produktplacering menas förekomsten av en vara, en tjänst eller ett varumärke i marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning, dock inte när varan eller tjänsten är av obetydligt värde eller gratis.

Produktplacering är tillåten i filmer, TV-serier, sportprogram och program med lätt underhållning men inte i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.

Det är inte tillåtet med produktplacering av alkoholdrycker och tobaksvaror samt andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror, eller receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination.

När det förekommer produktplacering i ett program måste information lämnas om detta i början och i slutet av programmet. Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats i programmet.

Sponsring

Sponsring av programsändningar är tillåten. Med sponsring menas att ett företag bidrar med pengar, varor eller tjänster för att ett program ska kunna produceras och sändas.
Sponsring av program som huvudsakligen handlar om nyheter eller innehåller nyhetskommentarer är inte tillåten.
Program får inte heller sponsras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror.
Om ett läkemedelsföretag sponsrar ett program får sponsringen bara främja företagets namn eller anseende men inte receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination.
Ett sponsringsmeddelande ska lämnas i början och/eller i slutet av programmet och får endast innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat kännetecken. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag som t.ex. musik som kan förknippas med sponsorn.

Vår Television är ansvarig för att det inte förekommer otillbörligt gynnade i programmen och att reglerna för produktplacering och sponsring efterföljs och kan därför förhandsgranska program när man tidigare brutit mot reglerna och har också rätt att stoppa reprissändning av program där man brutit mot reglerna.

Övriga programregler

En öppen kanal har inget krav på opartiskhet och saklighet men för övrigt gäller samma regler som för andra TV-kanaler och medier om yttrandefrihet, diskriminering, våldsskildringar, pornografi, förtal och upphovsrätt.

För mer information se Radio- och TV-lagen. Lagtexten finns på Riksdagens webbplats