Vår Television VTV

Vår Television

Hej, vi heter Vår Television, VTV, och vi är Värmlands och Karlstads och din egen tv-kanal!

Vi är en öppen tv-kanal. Det innebär att vi är folkets tv-kanal. Vi finns till för att ge medborgare i Värmland en plattform att få uttrycka sig. Alla som vill sända tv, ska genom VTV ha den möjligheten. Det kan t.ex. vara föreningar, skolor, organisationer, politiska partier, företag eller privatpersoner.

Alla som vill sända sina TV-program i VTV presenterar sin programidé för oss och ansöker sedan om medlemskap och sändningslicens och betalar en årsavgift till Vår Television.
Vi satsar på ny och enkel teknik. Det ska vara enkelt och billigt att sända öppen TV i Värmland.
En öppen kanal är icke-kommersiell och den sänds framförallt via kabel-TV. I Karlstad har det aldrig tidigare funnits någon öppen kanal. I övriga landet finns sådana kanaler på ett tjugotal orter.

Vår TV sänder i Sappas, ComHems och Telias kabel-TV-nät och når abonnenter i hela Värmland.
Sändningsområdet utökas ytterligare när vi ansluter oss till flera distributörer.