Invigning av Krisberedskapsveckan

Med syfte att sprida information om vad man som privatperson kan göra vid en samhällskris anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt regionala och lokala aktörer, årligen Krisberedskapsveckan. Årets kampanj, på temat demokrati, genomförs 27 september – 3 oktober.

Den 27 september klockan 12:00 invigde landshövding Georg Andrén Krisberedskapsveckan 2021 vid Demokratistugan på Stora torget i Karlstad. I anslutning till invigningen hölls ett samtal om informationspåverkan och krisberedskap. Invigningen och samtalet sändes live. Här kan ni se sändningen i efterhand.

Medverkande gäster:

Mikael Tofvesson – MSB, chef för enheten skydd mot informationspåverkan.

Inledande ämne: Samtal om informationspåverkan, vilseledande information, ryktesspridning/konspirationsteorier, propaganda.

Ulf Fredriksson – föreläsare, Civilförsvarsförbundet

Ämne: krisberedskap

Siri Hasting – verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen

Ämne: goda grannar

Kristina Andersson – Studiefrämjandet

Ämne: odling.

Samtalet leddes av Anna-Karin Klasa, tillförordnade enhetschef för Länsstyrelsens enhet Risk & Säkerhet.

Sharing is caring!