Högmässa på sjuttonde söndagen efter trefaldighet, 26 september, från domkyrkan

Högmässa på sjuttonde söndagen efter trefaldighet, 26 september, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Rik inför Gud”. Medverkande: Anna Bohlin, präst, Anne Mette Buhl Skovsted, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor samt kyrkvärdar.

Sharing is caring!