Högmässa från domkyrkan

Högmässa på Tjugonde söndagen efter trefaldighet från Karlstads domkyrka den 25 oktober 2020. Temat för gudstjänsten är Att leva tillsammans. I gudstjänsten medverkar en sångensemble ur Motettkören samt landshövding Georg Andrén som predikar.

Sharing is caring!