Högmässa från domkyrkan

Högmässa på Nittonde söndagen efter trefaldighet från Karlstads domkyrka den 18 oktober 2020. Temat för gudstjänsten är trons kraft. Medverkar i gudstjänsten gör kören Vox Maria.

Sharing is caring!