Stödkväll på Kristinehamns konstmuseum gav 60000 kr

Efter ett förslag från en anställd på museet anordnade Kristinehamns konstmuseum en stödkväll med konstauktion den 29 november. 32 donerade verk från olika konstnärer auktionerades ut och samtliga intäkter skänks till Radiohjälpens arbete för människor på flykt. Stödkvällen innehöll även musik samt berättelser från nyanlända syriska flyktingar.

Musiken och berättelserna sänds senare. Följ oss på Facebook för besked om sändningsstart.

Sharing is caring!