Prästvignings- och mottagningsmässa i Karlstads domkyrka, onsdagen den 2 februari

Prästvignings- och mottagningsmässa i Karlstads domkyrka, onsdagen den 2 februari kl 18:00. Till präst vigs Eva-Karin Angleborg och som präst i Svenska kyrkan mottas Lotta Czaika Okkonen. Prästvigning och mottagning förrättas av biskop Sören Dalevi. Assistenter: domprost Harald Cohén, domkyrkokaplan Kerstin Almegård, församlingsherde Kristina Traulsen, kyrkoherde Anna Fredricksson, rekryteringsadjunkt Carl Wessmark, stiftsdiakon Eva Persson, kyrkoherde Mattias Kareliusson, notarie Ingela Stålhandske samt vigningsassistent Kajs-Mari Engström. Medverkar gör också domkyrkoorganist Jörgen Martinson och Domkyrkans brassensemble.

Sharing is caring!