Offentliga Rummet 2014 Karlstad, KCCC 20-22 maj 2014

Offentliga Rummet 2014

Vi har haft nöjet att under två härliga dagar vara med och filma ett antal riktigt bra seminarier på konferensen Offentliga Rummet 2014 som i år hölls på Karlstad CCC 21-22 maj.

Programmet kan du nu se i Glimt med början kl. 20:35

Offentliga Rummet är en mötesplats för inspiration, tankeutbyte och kompetens för en offentlig sektor som gör det enklare för invånare och företagare!

Näst intill all verksamhetsutveckling innehåller digitalisering och informationshantering i syfte att skapa mer värde för invånare och företagare. Att öppna förvaltningen innebär ökad transparens och delaktighet. Det skapar också mer effektiva processer inom eller mellan olika verksamheter.

Digitalisering och informationshantering ger förutsättningar för ett samverkande offentligt Sverige som blir bättre på att möta och stödja invånare och företagare i deras olika livssituationer på ett samlat och för dem enklare sätt.
Det är vad Offentliga Rummet handlar om!

Mer om konferensen kan du läsa på deras webbplats.

Sharing is caring!