Nationaldagsfirande från Svanskogs hembygdsgård, 6 juni

På söndag, Sveriges nationaldag 6 juni, sänder vi ett förinspelat program från Svanskogs hembygdsgård. Det är landshövding Georg Andrén som leder programmet och som kommer att överlämna den svenska fanan till hembygdsföreningen, en gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Vidare i programmet blir det samtal om nationaldagens betydelse, lokal demokrati samt hembygdsrörelsens betydelse. I samtalet deltar Sylvia Nilsson, ordförande för Svanskogs hembygdsförening, Kenneth Johansson, tidigare landshövding i Värmland, Samuel Nilsson från berättarföreingen Skildra Värmland samt Eden Mengisteab, bakkonstnär och entreprenör. Det blir också nationalsång och Värmlandsvisan, med mera, framförda av elever från Ingesunds musikhögskola.

Programmet sänds kl 10:00 på söndag 6 juni men finns även tillgänglig här på playsidan från den tiden.

Sharing is caring!