Långfredagsgudstjänst från Karlstads domkyrka den 10 april 2020

Långfredagsgudstjänst från Karlstads domkyrka långfredagen den 10 april 2020. Gudstjänsten leds av Anne Mette Buhl Skovsted, präst.

Sharing is caring!