Karlstad vision 2030

Karlstad växer, det byggs på många platser och stadsbilden förändras hela tiden. Nu har kommunen lagt fram ett omfattande förslag på hur man vill att centrala Karlstad ska förändras de närmaste 15 åren.

Karlstads kommun har som mål att befolkningen ska öka med 1% per år. Detta medför att man måste bygga i genomsnitt 500 nya bostäder varje år. I visionen för Karlstads centrum ingår bl.a. 1000 nya bostäder, nytt resecentrum, flera torgområden och gröna ytor samt minskad biltrafik i centrum.

Underlaget till den nya stadsdelsvisionen har bland annat tagit fram genom förslag från Karlstadsborna själva samt olika typer av analyser och utredningar.
10 oktober-14 november ska visionen ut på samråd där Karlstadsborna kommer att få säga sitt om förslagen. Under våren 2017 väntas en färdig vision kunna vara antagen av kommunfullmäktige.

Sharing is caring!