Högmässa på Trettondedag jul, 6 januari, från domkyrkan

Högmässa på Trettondedag jul, 6 januari, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Guds härlighet i Kristus”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Anna Bohlin, komminister, Eneken Berglund, domkyrkokantor, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Domkyrkokören samt kyrkvärdarna Göran Hagelberg, Kerstin Svensson, Sirje Källu Nilsson och gudstjänstvärd Gabriel Åhsberg.

Sharing is caring!