Högmässa på Tredje söndagen i påsktiden, 23 april, från domkyrkan

Högmässa på Tredje söndagen i påsktiden, 23 april, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Den gode herden”. Medverkande: Kristina Traulsen, församlingsherde, Eneken Berglund, domkyrkokantor, kören Vox Maria samt domkyrkans kyrkvärdar och vaktmästare.

Sharing is caring!