Högmässa på Tredje söndagen i advent, 17 december, från domkyrkan

Högmässa på Tredje söndagen i advent, 17 december, från domkyrkan i Karlstad. Dagens rubrik är ”Bana väg för Herren”. Medverkande: Dan Fredriksson, domprost, Johan Husberg, församlingsherde, Maria Andrén, diakon, Martin Hasselgren, organist samt domkyrkans kyrkvärdar och vaktmästare.

Sharing is caring!