Högmässa på Tredje söndagen i advent, 11 december, från domkyrkan

Högmässa på Tredje söndagen i advent, 11 december, från domkyrkan i Karlstad. Söndagens tema är ”Bana väg för Herren”. Medverkande: Anna Bohlin, präst, Jan-Evert Petersson, präst, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Sharing is caring!