Högmässa på tionde söndagen efter trefaldighet, 8 augusti, från domkyrkan

Högmässa på tionde söndagen efter trefaldighet, 8 augusti, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Nådens gåvor”. Medverkande: Hans Kvarnström, präst, Ewa Lindqvist Hotz, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor samt kyrkvärdarna Maude Samuelsson och Göran Hagelberg. Söndagens kollekt är en rikskollekt som tillfaller Act Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas till nummer: 123 056 72 89.

Sharing is caring!