Högmässa på söndagen efter alla helgons dag, 7 november, från domkyrkan

Högmässa på söndagen efter alla helgons dag, 7 november, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Vårt evighetshopp”. Medverkande: Kristina Traulsen, församlingsherde, Anna Bohlin, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor, kören Vox Maria samt kyrkvärdarna Karl-Gustav Strid och Margareta Strid.

Sharing is caring!