Högmässa på Sexagesima, 20 februari, från domkyrkan

Högmässa på Sexagesima, 20 februari, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Det levande ordet”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Anna Bohlin, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor samt kyrkvärdar.

Sharing is caring!