Högmässa på Sexagesima, 12 februari, från domkyrkan

Högmässa på Sexagesima, 12 februari, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Det levande ordet”. Medverkande: Kristina Traulsen, församlingsherde, Jan-Evert Petersson, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor, Kören Vox Maria samt domkyrkans kyrkvärdar och vaktmästare.

Sharing is caring!