Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, 27 mars, från domkyrkan

Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, 27 mars, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Guds mäktiga verk”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Ewa Lindqvist Hotz, domkyrkolektor, Lars Söderberg, diakon, Eneken Berglund, domkyrkokantor och kören Vox Maria samt domkyrkans kyrkvärdar.
Idag medverkar även nyanlända flickan Maria Adamenko från Ukraina som kommer att sjunga Ave Maria på ukrainska för församlingen.

Sharing is caring!