Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, 26 mars, från domkyrkan

Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, 26 mars, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Guds mäktiga verk”. Medverkande: Kristina Traulsen, församlingsherde, Anna Fredricksson, biskopsadjunkt, Eneken Berglund, domkyrkokantor, kören Vox Maria samt domkyrkans kyrkvärdar och vaktmästare.

Sharing is caring!