Högmässa på Heliga trefaldighets dag, söndagen 26 maj, från domkyrkan

Högmässa på Heliga trefaldighets dag, söndagen 26 maj, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Gud – Fader, Son och Ande””. Medverkande: Dan Fredriksson, domprost, Anna Bohlin, domkyrkokaplan, My Andrén, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Ensemble under ledning av Anna Rydberg samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Sharing is caring!