Högmässa på fjärde söndagen i advent, 19 december, från domkyrkan

Högmässa på fjärde söndagen i advent, 19 december, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Herrens moder”. Medverkande: Anna Bohlin, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor, kören Vox Maria samt kyrkvärdarna Agneta Larsen och Boel Henkel.

Sharing is caring!