Högmässa på femte söndagen i påsktiden, 15 maj, från domkyrkan

Högmässa på femte söndagen i påsktiden, 15 maj, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Att växa i tro”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Anna Bohlin, präst, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, kören B-Singers under ledning av Berit Norberg samt domkyrkans kyrkvärdar.

Sharing is caring!