Högmässa på andra söndagen i påsktiden, 24 april, från domkyrkan

Högmässa på andra söndagen i påsktiden, 24 april, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Påskens vittnen”. Medverkande: Anna Bohlin, präst, Jan-Evert Petersson, präst, Eneken Berglund, domkyrkokantor, Ivan Bilokin, sångsolist samt domkyrkans kyrkvärdar.

Sharing is caring!