Högmässa på Andra söndagen efter trettondagen, 14 januari, från domkyrkan

Högmässa på Andra söndagen efter trettondagen, 14 januari, från domkyrkan i Karlstad. Dagens rubrik är ”Livets källa”. Medverkande: Åsa Bergsten, präst, Emmy Lindgren, stiftsadjunkt, Cecilia Hardestam, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist samt domkyrkans kyrkvärdar och vaktmästare.

Sharing is caring!