Högmässa på Alla själars dag, 6 november, från domkyrkan

Högmässa på Alla själars dag, 6 november, från domkyrkan i Karlstad. Söndagens tema är ”Vårt evighetshopp”. Medverkande: Dan Fredriksson, domprost, Eneken Berglund, domkyrkokantor, Frimurarkören samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Sharing is caring!