Högmässa från domkyrkan

Högmässa 2:a söndagen i påsktiden från Karlstads domkyrka söndagen den 19 april 2020.

Sharing is caring!