Gudstjänst på trettondedag jul från domkyrkan

Gudstjänst på trettondedag jul, 6 januari, från domkyrkan i Karlstad. Temat för gudstjänsten är ”Guds härlighet i Kristus”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokantor, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist och sångsolist, Eneken Berglund, domkyrkokantor, Miriam Pettersson, diakon, samt Kerstin Martinson, kyrkvärd.

Sharing is caring!