Gudstjänst på Tredje söndagen i påsktiden, 18 april, från domkyrkan

Gudstjänst på Tredje söndagen i påsktiden, 18 april, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Den gode herden”. Medverkande: Anne Mette Buhl Skovsted, präst, Boel-Marie Lennartsdotter, präst, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist samt kyrkvärd Kerstin Martinson.

Sharing is caring!