Gudstjänst på Midfastosöndagen, 14 mars, från domkyrkan

Gudstjänst på Midfastosöndagen, 14 mars, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Livets bröd”. Medverkande: Kristina Traulsen, församlingsherde, Jan-Evert Petersson, präst, Margit Henriksson, diakon, Eneken Berglund, domkyrkokantor samt kyrkvärden Agneta Larsen.

Sharing is caring!