Gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag, 21 mars, från domkyrkan

Gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag, 21 mars, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Guds mäktiga verk”. Medverkande: Anne Mette Buhl Skovsted, präst, Jan-Evert Petersson, präst, Lasse Söderberg, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist samt kyrkvärdarna Karl-Gustav Strid och Margareta Strid. Dessutom medverkar dansaren Maja Brodén som gestaltar Magnificat.

Sharing is caring!