Gudstjänst på Fjärde söndagen i påsktiden, 25 april, från domkyrkan

Gudstjänst på Fjärde söndagen i påsktiden, 25 april, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Vägen till livet”. Medverkande: Anna Bohlin Christensson, komminister, Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Eneken Berglund, domkyrkokantor samt kyrkvärd Göran Hagelberg.

Sharing is caring!