Gudstjänst på Femte söndagen i påsktiden, 2 maj, från domkyrkan

Gudstjänst på Femte söndagen i påsktiden, 2 maj, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Att växa i tro”. I gudstjänsten så tackas Jan-Evert Petersson och Anneli Magnusson av. Medverkande: Kristina Traulsen, församlingsherde, Jan-Evert Petersson, präst, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Agneta Larsen, kyrkvärd, Anneli Magnusson, församlingsvärd och Ewa Strömner Rudander, kantor.

Sharing is caring!