Gudstjänst på Andra söndagen i påsktiden, 11 april, från domkyrkan

Gudstjänst på Andra söndagen i påsktiden, 11 april, från domkyrkan i Karlstad. Tema: ”Påskens vittnen”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Jan-Evert Petersson, präst, Margit Henriksson, diakon, Eneken Berglund, domkyrkokantor, samt kyrkvärdarna Karl-Gustav Strid och Margareta Strid.

Sharing is caring!