Diakonvigningsmässa på Första söndagen efter trefaldighet, 11 juni, från domkyrkan

Diakonvigningsmässa på Första söndagen efter trefaldighet, 11 juni, från domkyrkan i Karlstad. Till diakon vigs Johanna Reisdorff. Diakonvigningen förrättas av biskop Sören Dalevi. Övriga medverkande: Charlie Boström, Angelina Bergman, Svenska kyrkans unga, Margareta Strid, Karl-Gustav Strid, Kerstin Martinson, kyrkvärdar, Ingela Stålhandske, notarie, Eva Gelang, Karin Lövestam-Öberg, diakoner, Eva Persson, stiftsdiakon, Anna Fredricksson, biskopsadjunkt, Mari Åhrström, rekryteringsadjunkt, Pernilla Rosin, kyrkoherde, Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Dan Fredriksson, domprost, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, blåsare från Bordesholm och Lübeck, Nordkirche, Tyskland samt kyrkvaktmästare.

Sharing is caring!