Diakonvigningsmässa på andra söndagen efter trefaldighet, 13 juni, från domkyrkan

Till diakoner vigs Jonna Karlsson och Barbro Wikström. Diakonvigningen förrättas av biskop Sören Dalevi. Assistenter: domprost Harald Cohén, diakon Karin Lövestam Öberg, domkyrkokaplan Kerstin Almegård, rekryteringsadjunkt Carl Wessmark, kyrkoherde Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde Lars Olsson, stiftsdiakon Eva Persson, vigningsassistent Åsa Bergsten och vigningsassistent Carina Arpi. Medverkar gör också domkyrkoorganist Jörgen Martinson och Kjell-Erik Paulsrud, trumpet.

Sharing is caring!