Prästvignings- och mottagningsmässa på tredje söndagen efter trettondedag jul från domkyrkan

Prästvignings- och mottagningsmässa på tredje söndagen efter trettondedag jul, 23 januari, från domkyrkan i Karlstad. Till präster vigs: Camilla Matzon Mathisson, Annica Olsson, Jenny Westling och Eva-Karin Angleborg. Som präst i Svenska kyrkan mottas: Lotta Czaika Okkonen.

Prästvigning och mottagning förrättas av Biskop Sören Dalevi.  

Assistenter:

Domprost Harald Cohén

Domkyrkokaplan Kerstin Almegård

Kyrkoherde Anna Fredricksson

 Svenska kyrkans utbildningsinstitut Ingrid Skäremo

Rekryteringsadjunkt Carl Wessmark

Stiftsdiakon Eva Persson

Kontraktsprost Lena Skoting

Kyrkoherde Mattias Kareliusson

Kyrkoherde Birgitta Halvarsson

Kyrkoherde Regina Piscator

Notarie Ingela Stålhandske

Vigningsassistent Kajs-Mari Engström

Vigningsassistent Eva-Lott Isaksson

Vigningsassistent Anna Torstensson

Vigningsassistent Karin Jansson

Medverkar gör också:

Domkyrkoorganist Jörgen Martinson

Domkyrkans brassensemble

Ni ser programmet kl 10:57 på Glimt TV (via Sappa, Telia och Comhem) eller här på playsidan via videofönstret nedan: