Prästvigning och mottagningsmässa på andra söndagen efter trefaldighet, 13 juni, från domkyrkan

Till präst vigs Tobias Hvittensten. Som präst i Svenska kyrkan mottas Elias Tranefeldt. Prästvigning och mottagning förrättas av biskop Sören Dalevi. Assistenter: domprost Harald Cohén, kontraktsprost Lena Skoting, domkyrkokaplan Kerstin Almegård, rekryteringsadjunkt Carl Wessmark, kyrkoherde Olle Åsenius, stiftsdiakon Eva Persson, vigningsassistent Christina Elkeus, mottagningsassistent Sven Jebsen. Medverkar gör också domkyrkoorganist Jörgen Martinson och Kjell-Erik Paulsrud, trumpet.

Ni ser programmet kl 14:57 på Glimt TV (via Sappa, Telia och Tele2 f.d. Comhem) eller här på playsidan via videofönstret nedan: