Konfirmationsmässa från Mariebergsskogen, 3 juli 2021

Internatkonfirmanderna konfirmeras i Mariebergsskogen lördagen den 3 juli. Ni ser konfirmationsmässan här på playsidan med start 10:55.