Invigning av Demokratistugan samt samtalet ”What happened in Värmland last night?”

Imorgon invigs Demokratistugan på Stora torget i Karlstad. Kom gärna förbi och lyssna till ett samtal om mediernas roll i det demokratiska samtalet. Kl 12:00 imorgon lördag börjar det. Samtalet sänds förstås även live på både tv-kanalen Glimt TV och webben glimt.tv (i samarbete med Länsstyrelsen Värmland).

12:00 INVIGNING av Demokratistugan på Stora Torget i Karlstad med landshövding Georg Andrén och regionfullmäktiges ordförande Jane Larsson. I anslutning till invigningen hålls ett samtal om medias roll i det demokratiska samtalet med ansvariga utgivare/nyhetschefer från regional media. Hälsa på i ett mobilt kunskapscenter som genom en utställning speglar olika delar av Sveriges demokrati. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas. Demokratistugan turnerar i Sverige under 2021 och har tagits fram på initiativ av Kommittén Demokratin 100 år.