Högmässa på Tredje söndagen i påsktiden, söndagen 14 april, från domkyrkan

Högmässa på Tredje söndagen i påsktiden, söndagen 14 april, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Den gode herden”. Medverkande: Anna Bohlin, domkyrkokaplan, Mats-Ola Nylén, stiftsprost, My Andrén, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Motettsällskapets seniorkör under ledning av Anne-Maia Ehne samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet på Glimt TV kl 10:55 eller här på playsidan via videofönstret nedan: