Högmässa på Palmsöndagen, söndagen 24 mars, från domkyrkan

Högmässa på Palmsöndagen, söndagen 24 mars, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Vägen till korset”. Medverkande: Mats-Ola Nylén, stiftsprost, Anna Fredricksson, stiftsadjunkt, Eva Persson, stiftsdiakon, Kristina Stolare, stiftspedagog, Johanna Friberg, stiftsmusiker, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Joel Holmqvist, musiker, Ungdomskör samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet kl 10:55 här på playsidan via videofönstret nedan: