Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, söndagen 17 mars, från domkyrkan

Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, söndagen 17 mars, från domkyrkan i Karlstad. Dagens tema är: ”Guds mäktiga verk”. Medverkande: Ewa Lindqvist Hotz, präst och domkyrkolektor, My Andrén, diakon, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist, Karlstads Motettsällskap samt domkyrkans kyrkvärdar och kyrkvaktmästare.

Ni ser programmet kl 10:55 här på playsidan via videofönstret nedan: