Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, 27 mars, från domkyrkan

Högmässa på Jungfru Marie bebådelsedag, 27 mars, från domkyrkan i Karlstad. Temat är ”Guds mäktiga verk”. Medverkande: Kerstin Almegård, domkyrkokaplan, Ewa Lindqvist Hotz, präst, Lars Söderberg, diakon, Eneken Berglund, domkyrkokantor och kören Vox Maria samt domkyrkans kyrkvärdar.

Ni ser programmet kl 10:57 på Glimt TV (via Sappa, Telia och Tele2 f.d. Comhem) eller här på playsidan via videofönstret nedan: